English

Všichni jsme žáky Řeků. A Řekové se učily od Egypťanů. Dnešní umění je spojeno s uměním údolí Nilu z doby před více než 5000 tisíci lety, a proto má pro nás nesmírný význam.

K věčnému životu měla dopomoci podoba krále vytesaná do tvrdé nezničitelné žuly. Egyptský výraz označující sochaře byl "ten, který udržuje při životě".