English


Krásná umění (fine arts, schöne Künste, beaux-arts) je souhrnné označení pro umění, které bylo vytvořeno z důvodů estetických. V užším slova smyslu se tento pojem vztahuje na umění výtvarné. Umožňuje ostatním lidem vnitřně prožívat emoce, které vyvolává (zejména pozitivní), tj. prožívat krásu, obsaženou v díle. Idea krásného je spojena s ideou dobra. Předmět je krásný tím, že je v něm cosi výjimečného, dokonalého.