English

Slavnostní odhalení busty Karla Kryla - foto

Dne 6.10.2014 byla v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky slavnostně odhalena bronzová busta Karla Kryla při příležitosti dvou jeho životních výročí – 20 let od úmrtí a 70 let od narození. Jeho podobizna se tak po prvním československém prezidentovi Tomáši Garriguu Masarykovi stala teprve druhou bustou na půdě české dolní komory.
Slavnostní akt proběhl pod záštitou ministra kultury české republiky Mgr. Daniela Hermana, za účasti podnikatele Karla Janečka, autora busty a iniciátora této události Pavla Monharta a Krylova bratra Jana Kryla.